View Dječji vrtić Gloria - Labin in a larger map

 

Adresa

Matije Grpca 2, 52 220 Labin

 

Telefon

+385 52 857 400

Ravnateljica: Orijana Šćulac-Sellan

Lokacija vrtića omogućuje djeci direktan, neposredan kontakt s prirodom što doprinosi optimalnom boravku djece u prirodi, provodeći igre i aktivnosti korisne za jačanje dječjeg organizma.

Kontaktirajte nas